Kurs przygotowawczy do egzaminu
MATURY

Znajomość gramatyki

Znajomość słownictwa

Słuchanie ze zrozumieniem

Czytanie tekstu ze zrozumieniem

Wypowiedź ustna

Pisanie z wykorzystaniem użytecznych zwrotów.

ILOŚĆ LEKCJI 30 GODZIN W SEMESTRZE
PLAN ZAJĘĆ 2x50min / tydz.
CENNIK
30zł x 30 lekcji
900zł

Raty 2 x 450zł