Jak uczymy?
Kurs VISUAL ENGLISH jest metodą bezpośrednią Direct Method to nowoczesny i szybki sposób nauki języka.

W metodzie bezpośredniej szczególny nacisk kładzie się na praktyczną naukę języka obcego. Konwersacje zajmują aż 95% czasu lekcji.

Materiał wprowadzany jest w formie licznych pytań i odpowiedzi używając obrazki i gify – w ten sposób poznaje się struktury językowe, gramatykę i nabiera się umiejętności komunikowania w nowym języku.

Metoda uczy nie tylko mówienia, ale także myślenia w języku obcym. Intensywny tryb zajęć pozwala angażować każdego uczestnika i zapobiega dekoncentracji.

Tajemnicą skuteczności tej metody są regularne powtórki, od których rozpoczyna się każdą nową lekcję. Dzięki temu słuchacze utrwalają przerabiany materiał i wykształcają u siebie automatyczny odruch odpowiadania w języku angielskim.

Po 20 latach doświadczenia w nauczaniu wreszcie mamy własną książkę, która obejmuje wszystkie podstawy konwersacji z wykorzystaniem fiszek, muzyki, gier, zabawnych ćwiczeń , interaktywne uczenie się – wszystko w jednej lekcji.