KURSY JĘZYKA FRANCUSKIEGO

Parlez Vous Français?

Poznaj podstawy języka francuskiego z metodą Direct Method

Oferujemy kursy francuskiego prowadzone metodą
tradycyjną z dużym naciskiem na mowę.

Dzięki temu nasi kursanci gruntownie poznają gramatykę, mają szeroki zasób słownictwa oraz potrafią swobodnie posługiwać się mową i pismem, a także rozumieją ten język.

KURSY GRUPOWE
JĘZYK FRANCUSKIEGO

ILOŚĆ GODZIN 30 GODZIN W SEMESTRZE
PLAN ZAJĘĆ 2x50min / tydz.
CENNIK
35zł x 30 lekcji
1050zł
5os - 8os

KURSY INDYWIDUALNE
JĘZYK FRANCUSKIEGO

PAKIET 1
1 os. ZAJĘCIA
RAZ W TYGODNIU
4 spotkania w miesiącu

1 lekcja 100zł
1 os. 100zł
PAKIET 1A 1 os. ZAJĘCIA
2 RAZY W TYGODNIU
8 spotkania w miesiącu

1 lekcja 90zł

PAKIET 2
2 os.
ZAJĘCIA
RAZ W TYGODNIU
4 spotkania w miesiącu

1 lekcja 80zł x 2os
1 os. 80zł
PAKIET 2A 2 os.
ZAJĘCIA
2 RAZY W TYGODNIU
8 spotkania w miesiącu

1 lekcja 70zł x 2os
1 os.70zł
PAKIET 3
3 os.
ZAJĘCIA
RAZ W TYGODNIU
4 spotkania w miesiącu

1 lekcja 60zł x 3os
1os. 60zł
PAKIET 3A 3 os.
ZAJĘCIA
RAZ W TYGODNIU
8 spotkania w miesiącu

1 lekcja 50zł x 3os
1os. 50zł
PAKIET 4
4 os.
ZAJĘCIA
RAZ W TYGODNIU
4 spotkania w miesiącu

1 lekcja 50zł x 4os
1os. 50zł
PAKIET 4A 4 os.
ZAJĘCIA
RAZ W TYGODNIU
8 spotkania w miesiącu

1 lekcja
45zł x 4os
1os. 45zł